Başlıksız Belge
Başlıksız Belge
 Kaygan Zeminde Araç Kullanma Kuralları
 Maddi Hasarlı Trafik Kazasında Ne Yapmalısınız
 Alınması Gereken Önlemler
 Trafik Kazasına Karıştığınızda Nasıl Davranmalı
 Hayat Kurtaran Trafik Kuralları
 
 
   Online Sınav

Online Sınav

1.
Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.
 A.  Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak
 B.   Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak
 C.   Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak
 D.  

Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek
2.
Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağı daki belirtilerden hangisi gözlenir?
 A.  Nabzın yavaşlaması
 B.   Nabzın yavaşlaması
 C.   Solunumun yüzeyselleşmesi
 D.  

Göz bebeklerinin genişlemesi
3.
Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kaza zedenin; konuşamadığını, nefes alamadı ğını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygula­ malarından hangisinin yapılması uygun olur?
 A.  Üçgen bandaj uygulaması
 B.   Heimlich manevrası
 C.   Turnike uygulaması
 D.  

Rentek manevrası
4.
Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
 A.  Kırık kontrolünün yapılması
 B.   Kanamanın kontrol edilmesi
 C.   Şok pozisyonunun verilmesi
 D.  

Hava yolu açıklığının sağlanması
5.
Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hüc  re ve dokuların oksijenlenmesini sağla  yan organlardandır?
 A.  Mide
 B.   Böbrek
 C.   Akciğer
 D.  

Pankreas
6.
Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?
 A.  Sinir sistemi
 B.   Sindirim sistemi
 C.   Dolaşım sistemi
 D.  

Boşaltım sistemi
7.
I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.     II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.   III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?
 A.  II-I-III
 B.   II-III-I
 C.   III-I-II
 D.  

III-II-I
8.
Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
 A.  Tıbbi yardım istenmesi
 B.   Burkulan bölgenin hareket ettirilmesi
 C.   Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
 D.  

Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
9.
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
 A.  Açık karın yarası olan
 B.   Bilinci yerinde olmayan
 C.   Ayak kemiğinde kırık olan
 D.  

Solunum yolu zehirlenmesi olan
10.
Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
 A.  Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
 B.   Sağlık personeli niteliğinin kazanılması
 C.   Sağlık personeli niteliğinin kazanılması
 D.  

Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi
11.
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
 A.  Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
 B.   Bilinç seviyesinde azalma
 C.   Hızlı ve yüzeysel solunum
 D.  

Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
12.
Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
 A. 
 B.  
 C.  
 D.  

13.
I. Öz eleştiri yapabilmek II. Risk almaya meyilli olmak III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?
 A.  I ve IV.
 B.   II ve III.
 C.   I, II ve III.
 D.  

II, III ve IV.
14.
Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?
 A.  Yüzün kızarması
 B.   Kaşların çatılması
 C.   Yumrukların sıkılması
 D.  

Kontrollü davranılması
15.
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?
 A.  Solunum güçlüğü olanlarda
 B.   Boyun omurlarında hasar olanlarda
 C.   Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
 D.  

Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
16.
Trafik adabı; I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak, II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.  Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 A.  I. doğru, II. yanlış
 B.   I. yanlış, II. doğru
 C.   Her ikisi de doğru
 D.  

Her ikisi de yanlış
17.
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
 A.  Trafik kurallarına riayet edilmesi
 B.   En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
 C.   Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması
 D.  

Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
18.
  Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum davranışlardan hangisinin olması güvenli sürüşü olumsuz etkiler?
 A.  Sabırlı ve hoşgörülü olma
 B.   Herkesin hata yapabileceğini düşünme
 C.   Öz eleştiri yapabilen kişiliğe sahip olma
 D.  

Diğer sürücülerin hatalarını düzeltmeye çalışma
19.
Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir? I- Sağa dönüş II- Sola dönüş III- Aynı yönde ilerlem
 A.  Yalnız I
 B.   I ve II
 C.   II ve III
 D.  

I, II ve III
20.
Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
 A.  Dönülen kara yolunun gidiş şeridine girilmesi
 B.   Karşıya geçen yayalara yol verilmesi
 C.   Geniş kavisle dönülmesi
 D.  

Dar kavisle dönülmesi
21.
Şekildeki kara yolu bölümünde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
 A.  Hızını azaltması
 B.   Hız sınırını aşması
 C.   Önündeki aracı geçmesi
 D.  

Takip mesafesini azaltması
22.
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
 A.  Dur
 B.   Hızlan
 C.   Yavaşla
 D.  

Sağa yanaş
23.
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
 A.  Geri gitmeyi
 B.   Sola dönmeyi
 C.   U dönüşü yapmayı
 D.  

Ada etrafında dönmeyi
24.
I. Ambulansa eskortluk yapmak II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangi lerini yapmak zorundadır?
 A.  Yalnız I
 B.   I ve II
 C.   II ve III
 D.  

I, II ve III
25.
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?
 A.  Bisiklet yolu
 B.   Motosiklet yo
 C.   Bisiklet giremez
 D.  

Motorlu bisiklet yolu
26.
Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 A.  1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.
 B.   3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.
 C.   3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.
 D.  

1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.
27.
I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?
 A.  Yalnız I
 B.   I ve II
 C.   II ve III
 D.  

I, II ve III
28.
Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malze  me ve gereçlerden biri değildir?
 A.  Üçgen reflektör
 B.   İlk yardım çantası
 C.   Yangın söndürme cihazı
 D.  

Sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası
29.
Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anla- mındadır?
 A. 
 B.  
 C.  
 D.  

30.
Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?
 A. 
 B.  
 C.  
 D.  

31.
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?
 A.  1
 B.   2
 C.   3
 D.  

4
32.
Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?
 A.  Devamlı yol çizgisi
 B.   Diğer aracın sürücüsü
 C.   Yol kenarındaki banketler
 D.  

Hız kontrolü yapan uyarı cihazları
33.
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
 A.  Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
 B.   Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
 C.   Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçil mesi
 D.  

Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
34.
Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır. Buna göre hangi numaralı şeritteki araç lar yollarına devam edebilir?
 A.  Yalnız 2
 B.   1 ve 2
 C.   1 ve 3
 D.  

2 ve 3
35.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir
 A.  Okul geçidine
 B.   Yürüyüş yoluna
 C.   Gençlik kampına
 D.  

Alt veya üst geçitlere
36.
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
 A.  5
 B.   10
 C.   15
 D.  

20
37.
Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 A.  İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
 B.   Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
 C.   İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
 D.  

İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması
38.
Geceleyin arkasındaki aracın geçme uya rısını alan araç sürücüsünün aşağıdaki lerden hangisini yapması doğrudur?
 A.  Arkadaki araç sürücüsüne sinyalle geç işareti vermesi
 B.   Hızını sabit tutması, gerekirse yavaşla ması
 C.   Uzağı gösteren lambaları yakması
 D.  

Taşıt yolunun soluna yaklaşması
39.
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
 A.  U dönüşü yapmalı
 B.   1 numaralı araca yol vermeli
 C.   İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
 D.  

1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
40.
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
 A.  Yol ver
 B.   İleri mecburi yön
 C.   Girişi olmayan yol
 D.  

Taşıt trafiğine kapalı yol
41.
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
 A.  Geç
 B.   Hızlan
 C.   Yavaşla
 D.  

Sağa yanaş ve dur
42.
Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?
 A.  Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması
 B.   Yakıt deposunun dolu olması
 C.   Bujilerin ayarsız olması
 D.  

Aracın hızlı sürülmesi
43.
Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ de- ğişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?
 A.  Yağ ömrünün artmasına
 B.   Yakıt tüketiminin azalmasına
 C.   Bakım masrafının azalmasına
 D.  

Yağın çamurlaşarak motora zarar ver mesine
44.
Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir?
 A.  Yakıt tasarrufu sağlamak
 B.   Tekerleklere güç ve tork dağılımını sağlamak
 C.   Şafttan gelen torku artırarak akslara iletmek
 D.  

Şafttan gelen torku artırarak akslara iletmek
45.
Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışı  ğının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?
 A.  Fren
 B.   Yakıt
 C.   Yağlama
 D.  

Soğutma
46.
Benzinli motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?
 A.  İş
 B.   Egzoz
 C.   Emme
 D.  

Sıkıştırma
47.
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
 A.  Rot
 B.   Fren
 C.   Motor
 D.  

Direransiyel
48.
Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
 A. 
 B.  
 C.  
 D.  

49.
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
 A.  Alternatörün şarj etmediğini
 B.   Emniyet kemerinin takılmadığını
 C.   Motor yağ basıncının düştüğünü
 D.  

Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini
50.
Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
 A.  Sinyal ampulü
 B.   Hava filtresi
 C.   Hız göstergesi
 D.  

Yakıt göstergesi
 
Tüm Hakları Saklıdır. Alpay Sürücü Kursları

  


 Tel : +90 226 811 07 07
 Faks : +90 226 811 23 24
 E-mail : info @ alpaysurucukursu.com.tr
 Adres : Rüstempaşa Mah. Gazi Paşa Cad. Hürriyet Sok. No:3 Merkez / Yalova / Türkiye
Yalova Sürücü Kursu - Yalova Motosiklet Eğitimi ve Fiyatları - YALOVA DA Kİ SÜRÜCÜ KURSU FİYATLARI - Yalova Ehliyet Fiyatları - Yalova Ehliyet Kursları - Yalova Motosiklet Eğitimleri - Yalova Sürücü Kursları - Yalova da A2 Motor Ehliyeti - Yalova da özel direksiyon dersi - Yalova da Ehliyetin adresi Alpay Sürücü Kursu - Yalova Ehliyet Kursu Fiyatları - Yalova da ki Sürücü Kursları - Google Tümceleri - Google Kelimeleri -
Ip: 3.238.95.208
Aktif Ziyaretçi: 0

Bugün Tekil: 552
Bugün Çoğul: 552

Toplam Tekil: 147127
Toplam Çoğul: 385717