Başlıksız Belge
Başlıksız Belge
 Kaygan Zeminde Araç Kullanma Kuralları
 Maddi Hasarlı Trafik Kazasında Ne Yapmalısınız
 Alınması Gereken Önlemler
 Trafik Kazasına Karıştığınızda Nasıl Davranmalı
 Hayat Kurtaran Trafik Kuralları
 
 
   Online Sınav

Online Sınav

1.
Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan “Baştan Aşağı Kontrol” basamağında yer alır?
 A.  Kazazedenin isminin öğrenilerek adıyla hitap edilmesi
 B.   Solunum sayısı, ritmi ve derinliğinin kont- rol edilmesi
 C.   Kazazedenin endişelerinin giderilerek rahatlatılması
 D.  

Hoşgörülü ve nazik davranılarak güven sağlanması
2.
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
 A.  Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
 B.   Bilinç seviyesinde azalma
 C.   Hızlı ve yüzeysel solunum
 D.  

Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
3.
Aşağıdakilerden hangisi, delici karın ya  ralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?
 A.  Ağızdan yiyecek ya da içecek verilmesi
 B.   Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması
 C.   Isı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması
 D.  

Isı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması
4.
Bebeklerde yapay solunumun uygulan­masıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
 A.  Bebeğin solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası kullanılarak 1 dakika süreyle kontrol edilir
 B.   Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa çıkartılır.
 C.   Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar, her biri 1 saniye süren 2 solunum verilir.
 D.  

İlk yardımcı ağzını, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirir
5.
Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
 A.  Kırık kontrolünün yapılması
 B.   Kanamanın kontrol edilmesi
 C.   Şok pozisyonunun verilmesi
 D.  

Hava yolu açıklığının sağlanması
6.
Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
 A.  Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
 B.   Sağlık personeli niteliğinin kazanılması
 C.   Sağlık personeli niteliğinin kazanılması
 D.  

Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi
7.
I. Aşırı sıvı kaybı II. Kalp ritim bozuklukları III. Başa şiddetli darbe alınması Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?
 A.  I ve II.
 B.   I ve III
 C.   II ve III
 D.  

I, II ve III
8.
Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?
 A.  Kırıklara yerinde müdahale etmesi
 B.   Kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi
 C.   Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması
 D.  

Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
 A.  Kesik kesik akan bir kanama olması
 B.   Kalp atımları ile uyumlu olarak akması
 C.   Koyu kırmızı renkteki kanın sürekli akması
 D.  

Parlak ve açık kırmızı renkteki kanın fışkırır tarzda akması
10.
Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
 A.  Pazı kemiği
 B.   Kaval kemiği
 C.   Kaburga kemiği
 D.  

Uyluk kemiği
11.
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
 A.  Açık karın yarası olan
 B.   Bilinci yerinde olmayan
 C.   Ayak kemiğinde kırık olan
 D.  

Solunum yolu zehirlenmesi olan
12.
Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
 A. 
 B.  
 C.  
 D.  

13.
I. Öz eleştiri yapabilmek II. Risk almaya meyilli olmak III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?
 A.  I ve IV.
 B.   II ve III.
 C.   I, II ve III.
 D.  

II, III ve IV.
14.
Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?
 A.  Yüzün kızarması
 B.   Kaşların çatılması
 C.   Yumrukların sıkılması
 D.  

Kontrollü davranılması
15.
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?
 A.  Solunum güçlüğü olanlarda
 B.   Boyun omurlarında hasar olanlarda
 C.   Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
 D.  

Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
16.
Trafik adabı; I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak, II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.  Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 A.  I. doğru, II. yanlış
 B.   I. yanlış, II. doğru
 C.   Her ikisi de doğru
 D.  

Her ikisi de yanlış
17.
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
 A.  Trafik kurallarına riayet edilmesi
 B.   En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
 C.   Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması
 D.  

Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
18.
  Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum davranışlardan hangisinin olması güvenli sürüşü olumsuz etkiler?
 A.  Sabırlı ve hoşgörülü olma
 B.   Herkesin hata yapabileceğini düşünme
 C.   Öz eleştiri yapabilen kişiliğe sahip olma
 D.  

Diğer sürücülerin hatalarını düzeltmeye çalışma
19.
Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırak malıdır?
 A.  30
 B.   40
 C.   50
 D.  

60
20.
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?
 A.  Araçların takip mesafesine uyması
 B.   2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
 C.   3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi
 D.  

2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması
21.
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
 A.  U dönüşü yapmalı
 B.   1 numaralı araca yol vermeli
 C.   İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
 D.  

1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
22.
Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
 A.  Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
 B.   Ülkemizde alkol tüketiminin gittikçe artmakta olduğu
 C.   Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
 D.  

Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği
23.
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
 A.  Işıklara 50 m kaldığını
 B.   Asgari (en az) hız sınırını
 C.   Azami (en yüksek) hız sınırını
 D.  

Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
24.
Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir? I- Geçiş kurallarına uyduğu II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği
 A.  Yalnız I
 B.   I ve II
 C.   II ve III
 D.  

I, II ve III
25.
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 A.  2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
 B.   1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
 C.   2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
 D.  

3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
26.
Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
 A. 
 B.  
 C.  
 D.  

27.
Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anla- mındadır?
 A. 
 B.  
 C.  
 D.  

28.
• Motor durdurulur. • Araç el freni ile tespit edilir. • Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır. Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?
 A.  Durma
 B.   Park etme
 C.   Geri gitme
 D.  

U dönüşü yapma
29.
Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?
 A.  Oklu ışık sarı yandığında
 B.   Oklu ışık yeşil yandığında
 C.   Oklu ışık kırmızı yandığında
 D.  

Sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında
30.
Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?
 A.  Taşıma sınırını
 B.   Sınırlı yükseklik gabarisini
 C.   Geçme yasağını
 D.  

Dingil ağırlığını
31.
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
 A.  Geri gitmeyi
 B.   Sola dönmeyi
 C.   U dönüşü yapmayı
 D.  

Ada etrafında dönmeyi
32.
Geceleyin arkasındaki aracın geçme uya rısını alan araç sürücüsünün aşağıdaki lerden hangisini yapması doğrudur?
 A.  Arkadaki araç sürücüsüne sinyalle geç işareti vermesi
 B.   Hızını sabit tutması, gerekirse yavaşla ması
 C.   Uzağı gösteren lambaları yakması
 D.  

Taşıt yolunun soluna yaklaşması
33.
Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?
 A.  Yol yardımını
 B.   Aracın servise götürüleceğini
 C.   Park yapan aracın çekileceğini
 D.  

Sadece arızalı araçların çekileceğini
34.
Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini, 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?
 A. 
 B.  
 C.  
 D.  

35.
Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.         Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?
 A.  Yalnız I
 B.   I ve II
 C.   II ve III
 D.  

I, II ve III
36.
Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?
 A. 
 B.  
 C.  
 D.  

37.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
 A.  Demir yolu alt geçidine
 B.   Demir yolu üst geçidine
 C.   Kontrollü demir yolu geçidine
 D.  

Kontrolsüz demir yolu geçidine
38.
Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
 A.  Özürlü sürücü yolu
 B.   Özürlü taşıtı giremez
 C.   Özürlü sürücüler çıkabilir
 D.  

Özürlü sürücüler için park yeri
39.
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?
 A.  1
 B.   2
 C.   3
 D.  

4
40.
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
 A.  Geçme yasağının sona erdiğini
 B.   Kamyonlar için geçme yasağının sona erdiğini
 C.   Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
 D.  

Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu
41.
Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?
 A. 
 B.  
 C.  
 D.  

42.
Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan parçaya         denir. Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?
 A.  radyatör
 B.   alternatör
 C.   amortisör
 D.  

distürbütör
43.
Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı (dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?
 A. 
 B.  
 C.  
 D.  

44.
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?
 A.  Araç hızını
 B.   Yakıt miktarını
 C.   Motor sıcaklığını
 D.  

Motor devir sayısını
45.
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
 A.  Şarj sisteminin çalışmadığını
 B.   Yağ basıncının çok düştüğünü
 C.   Lastikte basınç kaybı olduğunu
 D.  

Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini
46.
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?
 A. 
 B.  
 C.  
 D.  

47.
Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
 A.  Sinyal ampulü
 B.   Hava filtresi
 C.   Hız göstergesi
 D.  

Yakıt göstergesi
48.
Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
 A.  Yakıt tüketimini azaltmak
 B.   Aracın dönüşlerini sağlamak
 C.   Akünün şarj olmasını sağlamak
 D.  

Titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek
49.
Aracın gösterge panelin de şekildeki uyarı lamba sının yanıyor olması neyi bildirir?
 A.  Lastik basıncının düşük olduğunu
 B.   El freninin çekili olduğunu
 C.   Sis lambalarının yandığını
 D.  

Fren balatalarının bittiğini
50.
Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygula  madır?
 A.  Görüntü kirliliğini
 B.   Gürültü kirliliğini
 C.   Hava kirliliğini
 D.  

Su kirliliğini
 
Tüm Hakları Saklıdır. Alpay Sürücü Kursları

  


 Tel : +90 226 811 07 07
 Faks : +90 226 811 23 24
 E-mail : info @ alpaysurucukursu.com.tr
 Adres : Rüstempaşa Mah. Gazi Paşa Cad. Hürriyet Sok. No:3 Merkez / Yalova / Türkiye
Yalova Sürücü Kursu - Yalova Motosiklet Eğitimi ve Fiyatları - YALOVA DA Kİ SÜRÜCÜ KURSU FİYATLARI - Yalova Ehliyet Fiyatları - Yalova Ehliyet Kursları - Yalova Motosiklet Eğitimleri - Yalova Sürücü Kursları - Yalova da A2 Motor Ehliyeti - Yalova da özel direksiyon dersi - Yalova da Ehliyetin adresi Alpay Sürücü Kursu - Yalova Ehliyet Kursu Fiyatları - Yalova da ki Sürücü Kursları - Google Tümceleri - Google Kelimeleri -
Ip: 23.20.20.52
Aktif Ziyaretçi: 0

Bugün Tekil: 98
Bugün Çoğul: 98

Toplam Tekil: 203509
Toplam Çoğul: 442099