Başlıksız Belge
Başlıksız Belge
 Kaygan Zeminde Araç Kullanma Kuralları
 Maddi Hasarlı Trafik Kazasında Ne Yapmalısınız
 Alınması Gereken Önlemler
 Trafik Kazasına Karıştığınızda Nasıl Davranmalı
 Hayat Kurtaran Trafik Kuralları
 
 
   Online Sınav

Online Sınav

1.
Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?
 A.  Kasık bölgesine
 B.   Şakak bölgesine
 C.   Çene altı bölgesine
 D.  

Köprücük kemiğinin iç kısmına
2.
Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
 A.  Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
 B.   Sağlık personeli niteliğinin kazanılması
 C.   Sağlık personeli niteliğinin kazanılması
 D.  

Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi
3.
Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
 A.  Pazı kemiği
 B.   Kaval kemiği
 C.   Kaburga kemiği
 D.  

Uyluk kemiği
4.
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
 A.  Açık karın yarası olan
 B.   Bilinci yerinde olmayan
 C.   Ayak kemiğinde kırık olan
 D.  

Solunum yolu zehirlenmesi olan
5.
Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 A.  Su kaybı
 B.   Oksijensizlik
 C.   Beslenme yetersizliği
 D.  

Karbonmonoksit eksikliği
6.
Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?
 A.  Sinir sistemi
 B.   Sindirim sistemi
 C.   Dolaşım sistemi
 D.  

Boşaltım sistemi
7.
Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.
 A.  Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak
 B.   Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak
 C.   Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak
 D.  

Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek
8.
I. Aşırı sıvı kaybı II. Kalp ritim bozuklukları III. Başa şiddetli darbe alınması Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?
 A.  I ve II.
 B.   I ve III
 C.   II ve III
 D.  

I, II ve III
9.
Aşağıdakilerden hangisi, delici karın ya  ralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?
 A.  Ağızdan yiyecek ya da içecek verilmesi
 B.   Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması
 C.   Isı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması
 D.  

Isı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması
10.
Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan “Baştan Aşağı Kontrol” basamağında yer alır?
 A.  Kazazedenin isminin öğrenilerek adıyla hitap edilmesi
 B.   Solunum sayısı, ritmi ve derinliğinin kont- rol edilmesi
 C.   Kazazedenin endişelerinin giderilerek rahatlatılması
 D.  

Hoşgörülü ve nazik davranılarak güven sağlanması
11.
Bebeklerde yapay solunumun uygulan­masıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
 A.  Bebeğin solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası kullanılarak 1 dakika süreyle kontrol edilir
 B.   Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa çıkartılır.
 C.   Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar, her biri 1 saniye süren 2 solunum verilir.
 D.  

İlk yardımcı ağzını, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirir
12.
Trafik adabı; I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak, II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.  Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 A.  I. doğru, II. yanlış
 B.   I. yanlış, II. doğru
 C.   Her ikisi de doğru
 D.  

Her ikisi de yanlış
13.
Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
 A.  Trafik kültüründe birbirini uyarma
 B.   Kendini eleştirme
 C.   Yardımlaşma
 D.  

İnatlaşma
14.
  Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum davranışlardan hangisinin olması güvenli sürüşü olumsuz etkiler?
 A.  Sabırlı ve hoşgörülü olma
 B.   Herkesin hata yapabileceğini düşünme
 C.   Öz eleştiri yapabilen kişiliğe sahip olma
 D.  

Diğer sürücülerin hatalarını düzeltmeye çalışma
15.
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?
 A.  Öfke
 B.   Hoşgörü
 C.   İnatlaşma
 D.  

Aşırı Tepki
16.
Trafik kazası geçiren kişiler: I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.  II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 A.  I. doğru, II. yanlış
 B.   I. yanlış, II. doğru
 C.   Her ikisi de doğru
 D.  

Her ikisi de yanlış
17.
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
 A.  Trafik kurallarına riayet edilmesi
 B.   En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
 C.   Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması
 D.  

Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
18.
Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?
 A.  Yüzün kızarması
 B.   Kaşların çatılması
 C.   Yumrukların sıkılması
 D.  

Kontrollü davranılması
19.
Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
 A.  Özürlü sürücü yolu
 B.   Özürlü taşıtı giremez
 C.   Özürlü sürücüler çıkabilir
 D.  

Özürlü sürücüler için park yeri
20.
Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?
 A.  Otobüs
 B.   Kamyon
 C.   Motosiklet
 D.  

Otomobil
21.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir
 A.  Okul geçidine
 B.   Yürüyüş yoluna
 C.   Gençlik kampına
 D.  

Alt veya üst geçitlere
22.
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
 A.  Hızını artırması
 B.   Sert fren yapması
 C.   Vitesi boşa alması
 D.  

Uygun vitesle inmesi
23.
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
 A.  35
 B.   50
 C.   70
 D.  

140
24.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
 A.  Yolun tek yönlü olduğunu
 B.   Yolun iki taraftan daraldığını
 C.   Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
 D.  

Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu
25.
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
 A.  Yolu kontrol etmesi
 B.   Aracını yavaşlatması
 C.   Takip mesafesini azaltması
 D.  

O bölgeden dikkatli geçmesi
26.
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
 A.  Geç
 B.   Hızlan
 C.   Yavaşla
 D.  

Sağa yanaş ve dur
27.
Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır. Buna göre hangi numaralı şeritteki araç lar yollarına devam edebilir?
 A.  Yalnız 2
 B.   1 ve 2
 C.   1 ve 3
 D.  

2 ve 3
28.
Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 A.  Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı
 B.   Diğer şeride geçilemeyeceği
 C.   Öndeki aracın geçilebileceği
 D.  

İki yönlü kara yolu olduğu
29.
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
 A.  Dur işareti
 B.   Geç işareti
 C.   Yavaşlatma işareti
 D.  

Hızlandırma işareti
30.
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur? I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
 A.  Yalnız I
 B.   I ve II
 C.   II ve III
 D.  

I, II ve III
31.
Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?
 A.  1
 B.   2
 C.   3
 D.  

4
32.
Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?
 A. 
 B.  
 C.  
 D.  

33.
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 A.  2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
 B.   1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
 C.   2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
 D.  

3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
34.
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
 A.  Otomobilin tali yolda olması
 B.   Ambulansın ana yolda olması
 C.   Ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması
 D.  

Ambulansın diğer araca göre daha güçlü olması
35.
Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.         Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?
 A.  Yalnız I
 B.   I ve II
 C.   II ve III
 D.  

I, II ve III
36.
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
 A. 
 B.  
 C.  
 D.  

37.
Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?
 A.  Trafiği düzenlemek
 B.   Araçların muayenesini yapmak
 C.   Trafik levhalarının yerlerini belirlemek
 D.  

Sağlık Bakanlığına ait hizmetleri yürütmek
38.
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
 A.  Hızın artırılması gerektiğini
 B.   Sağa ve sola dönülemeyeceğini
 C.   Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
 D.  

Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
39.
Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
 A.  Hızını azaltmalı
 B.   Öndeki aracı geçmeli
 C.   En sol şeritten gitmeli
 D.  

Dörtlü ikaz ışıklarını yakmalı
40.
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
 A.  Ehlî hayvanların giremeyeceğini
 B.   Ehlî hayvanların yola çıkabileceğini
 C.   Vahşi hayvanların yola çıkabileceğini
 D.  

Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini
41.
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
 A.  Otobüs
 B.   Traktör
 C.   Otomobil
 D.  

İş makinesi
42.
Buna göre, hangi zamanda yakıt-hava karışımı pistonla sıkıştırılır?
 A.  Emme zamanı
 B.   Sıkıştırma zamanı
 C.   Ateşleme zamanı
 D.  

Egzoz zamanı
43.
Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı (dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?
 A. 
 B.  
 C.  
 D.  

44.
Seyir esnasında, aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?
 A.  Motor devri yükseltilir.
 B.   Motor devri düşürülür.
 C.   Araç sürülmeye devam edilir.
 D.  

Araç durdurulur ve motor stop edilir.
45.
Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?
 A.  Akü
 B.   Marş motoru
 C.   Silecek motoru
 D.  

Otomatik klima
46.
Aracın gösterge panelin de şekildeki uyarı lamba sının yanıyor olması neyi bildirir?
 A.  Lastik basıncının düşük olduğunu
 B.   El freninin çekili olduğunu
 C.   Sis lambalarının yandığını
 D.  

Fren balatalarının bittiğini
47.
I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviye  sinin kontrol edilmesi II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın be  den ölçülerine uygun olarak ayarlanması Verilenlerden hangileri, aracı kullanma  ya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
 A.  Yalnız I
 B.   Yalnız II
 C.   Yalnız III
 D.  

I, II ve III
48.
Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ de- ğişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?
 A.  Yağ ömrünün artmasına
 B.   Yakıt tüketiminin azalmasına
 C.   Bakım masrafının azalmasına
 D.  

Yağın çamurlaşarak motora zarar ver mesine
49.
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
 A.  Motor yüksek devirde kullanılır.
 B.   Eskiyen buji kabloları değiştirilir.
 C.   Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
 D.  

Araç yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.
50.
Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakiler  den hangisi yapılır?
 A.  Motorun devri artırılır.
 B.   Açık camlar varsa kapatılır.
 C.   Önemsenmez yola devam edilir.
 D.  

Trafik kurallarına uyarak durulur ve kon tak kapatılır.
 
Tüm Hakları Saklıdır. Alpay Sürücü Kursları

  


 Tel : +90 226 811 07 07
 Faks : +90 226 811 23 24
 E-mail : info @ alpaysurucukursu.com.tr
 Adres : Rüstempaşa Mah. Gazi Paşa Cad. Hürriyet Sok. No:3 Merkez / Yalova / Türkiye
Yalova Sürücü Kursu - Yalova Motosiklet Eğitimi ve Fiyatları - YALOVA DA Kİ SÜRÜCÜ KURSU FİYATLARI - Yalova Ehliyet Fiyatları - Yalova Ehliyet Kursları - Yalova Motosiklet Eğitimleri - Yalova Sürücü Kursları - Yalova da A2 Motor Ehliyeti - Yalova da özel direksiyon dersi - Yalova da Ehliyetin adresi Alpay Sürücü Kursu - Yalova Ehliyet Kursu Fiyatları - Yalova da ki Sürücü Kursları - Google Tümceleri - Google Kelimeleri -
Ip: 44.192.112.123
Aktif Ziyaretçi: 2

Bugün Tekil: 57
Bugün Çoğul: 189

Toplam Tekil: 78434
Toplam Çoğul: 265839