Başlıksız Belge
Başlıksız Belge
 Kaygan Zeminde Araç Kullanma Kuralları
 Maddi Hasarlı Trafik Kazasında Ne Yapmalısınız
 Alınması Gereken Önlemler
 Trafik Kazasına Karıştığınızda Nasıl Davranmalı
 Hayat Kurtaran Trafik Kuralları
 
 
   Online Sınav

Online Sınav

1.
Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
 A.  Tıbbi yardım istenmesi
 B.   Burkulan bölgenin hareket ettirilmesi
 C.   Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
 D.  

Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
2.
Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?
 A.  Kırıklara yerinde müdahale etmesi
 B.   Kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi
 C.   Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması
 D.  

Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması
3.
Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.
 A.  Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak
 B.   Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak
 C.   Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak
 D.  

Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek
4.
Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
 A.  Pazı kemiği
 B.   Kaval kemiği
 C.   Kaburga kemiği
 D.  

Uyluk kemiği
5.
Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hüc  re ve dokuların oksijenlenmesini sağla  yan organlardandır?
 A.  Mide
 B.   Böbrek
 C.   Akciğer
 D.  

Pankreas
6.
Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
 A.  Baş çene pozisyonu
 B.   Alt çene pozisyonu
 C.   Koma pozisyonu
 D.  

Şok pozisyonu
7.
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı oldu ğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?
 A.  Başboyungövde ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürükleyerek
 B.   Kazazedenin gövdesini sağ omuza yer leştirip ağırlığı dizlere vererek
 C.   Omuzdan destek verip yürütmeye çalışarak
 D.  

Omuzdan destek verip yürütmeye çalışarak
8.
Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kaza zedenin; konuşamadığını, nefes alamadı ğını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygula­ malarından hangisinin yapılması uygun olur?
 A.  Üçgen bandaj uygulaması
 B.   Heimlich manevrası
 C.   Turnike uygulaması
 D.  

Rentek manevrası
9.
I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.     II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.   III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?
 A.  II-I-III
 B.   II-III-I
 C.   III-I-II
 D.  

III-II-I
10.
Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?
 A.  Kasık bölgesine
 B.   Şakak bölgesine
 C.   Çene altı bölgesine
 D.  

Köprücük kemiğinin iç kısmına
11.
Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan “Baştan Aşağı Kontrol” basamağında yer alır?
 A.  Kazazedenin isminin öğrenilerek adıyla hitap edilmesi
 B.   Solunum sayısı, ritmi ve derinliğinin kont- rol edilmesi
 C.   Kazazedenin endişelerinin giderilerek rahatlatılması
 D.  

Hoşgörülü ve nazik davranılarak güven sağlanması
12.
Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?
 A.  Yüzün kızarması
 B.   Kaşların çatılması
 C.   Yumrukların sıkılması
 D.  

Kontrollü davranılması
13.
Trafik kazası geçiren kişiler: I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.  II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 A.  I. doğru, II. yanlış
 B.   I. yanlış, II. doğru
 C.   Her ikisi de doğru
 D.  

Her ikisi de yanlış
14.
Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki - - - - düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı dakilerden hangisi yazılmalıdır?
 A.  Öfke
 B.   empati
 C.   bencillik
 D.  

sorumsuzluk
15.
- - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
 A.  Beden dili
 B.   Konuşma üslubu
 C.   Trafik adabı
 D.  

Trafikte hak ihlali
16.
I. Öz eleştiri yapabilmek II. Risk almaya meyilli olmak III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?
 A.  I ve IV.
 B.   II ve III.
 C.   I, II ve III.
 D.  

II, III ve IV.
17.
Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?
 A.  Empati
 B.   Beden dili
 C.   Tahammül
 D.  

Konuşma Üslubu
18.
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerin  dendir?
 A.  Saygıyı öncelikle başkalarından bekle mek
 B.   Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
 C.   Kendi kendine kurallar koymak
 D.  

Kendini üstün görmek
19.
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
 A.  Hızın artırılması gerektiğini
 B.   Sağa ve sola dönülemeyeceğini
 C.   Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
 D.  

Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
20.
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
 A.  Hızını artırması
 B.   Sert fren yapması
 C.   Vitesi boşa alması
 D.  

Uygun vitesle inmesi
21.
Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır. Buna göre hangi numaralı şeritteki araç lar yollarına devam edebilir?
 A.  Yalnız 2
 B.   1 ve 2
 C.   1 ve 3
 D.  

2 ve 3
22.
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
 A.  Dur işareti
 B.   Geç işareti
 C.   Yavaşlatma işareti
 D.  

Hızlandırma işareti
23.
Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yer- leşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır. Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazıl- malıdır?
 A.  50 - 10
 B.   100 - 20
 C.   150 - 30
 D.  

200 - 40
24.
Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?
 A.  Oklu ışık sarı yandığında
 B.   Oklu ışık yeşil yandığında
 C.   Oklu ışık kırmızı yandığında
 D.  

Sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında
25.
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
 A. 
 B.  
 C.  
 D.  

26.
Taşıt yolu üzerine çizilen şekil deki çizgilerin anlamı nedir?
 A.  Yavaşlama çizgisi
 B.   Taralı alana girilmez.
 C.   Bölünmüş yol başlangıcı
 D.  

Taralı alan içine park edilebilir.
27.
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
 A.  Banketten gitmeli
 B.   Takip mesafesini artırmalı
 C.   Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
 D.  

Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli
28.
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?
 A.  Bisiklet yolu
 B.   Motosiklet yo
 C.   Bisiklet giremez
 D.  

Motorlu bisiklet yolu
29.
Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?
 A. 
 B.  
 C.  
 D.  

30.
Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
 A.  10
 B.   20
 C.   30
 D.  

40
31.
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
 A.  Ehlî hayvanların giremeyeceğini
 B.   Ehlî hayvanların yola çıkabileceğini
 C.   Vahşi hayvanların yola çıkabileceğini
 D.  

Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini
32.
Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?
 A.  1
 B.   2
 C.   3
 D.  

4
33.
Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
 A.  Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
 B.   Ülkemizde alkol tüketiminin gittikçe artmakta olduğu
 C.   Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
 D.  

Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği
34.
Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 A.  İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
 B.   Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
 C.   İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
 D.  

İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması
35.
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir
 A.  Yalnız I
 B.   I ve II
 C.   II ve III
 D.  

I, II ve III
36.
Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.         Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?
 A.  Yalnız I
 B.   I ve II
 C.   II ve III
 D.  

I, II ve III
37.
• Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak • Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen ku rumlardan hangisine aittir?
 A.  İçişleri Bakanlığına
 B.   Emniyet Genel Müdürlüğüne
 C.   Karayolları Genel Müdürlüğüne
 D.  

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına
38.
Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?
 A. 
 B.  
 C.  
 D.  

39.
Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
 A.  Hızlarını azaltmaları
 B.   Dar bir kavisle dönmeleri
 C.   Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları
 D.  

Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları
40.
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
 A.  Yaya geçidi
 B.   Sağa tehlikeli viraj
 C.   Taralı alana girilmez.
 D.  

Taralı alan içine park edilebilir.
41.
Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerin  de, çıkan araç için geçiş güç veya müm  kün değilse güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
 A.  Varsa önceden sığınma cebine girmesi
 B.   Sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durması
 C.   Hızını artırıp daralan yol kesimine önce girmeye gayret etmesi
 D.  

Çıkan araç için manevra imkânı bulun madığının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmesi
42.
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?
 A. 
 B.  
 C.  
 D.  

43.
Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakiler  den hangisi yapılır?
 A.  Motorun devri artırılır.
 B.   Açık camlar varsa kapatılır.
 C.   Önemsenmez yola devam edilir.
 D.  

Trafik kurallarına uyarak durulur ve kon tak kapatılır.
44.
Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan parçaya         denir. Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?
 A.  radyatör
 B.   alternatör
 C.   amortisör
 D.  

distürbütör
45.
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
 A.  Motor yüksek devirde kullanılır.
 B.   Eskiyen buji kabloları değiştirilir.
 C.   Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
 D.  

Araç yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.
46.
Benzinli motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?
 A.  İş
 B.   Egzoz
 C.   Emme
 D.  

Sıkıştırma
47.
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
 A.  Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
 B.   Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
 C.   Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
 D.  

Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
48.
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?
 A. 
 B.  
 C.  
 D.  

49.
Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
 A.  Batı-Doğu
 B.   Kuzey-Güney
 C.   Kuzeydoğu-Kuzeybatı
 D.  

Kuzeybatı-Güneydoğu
50.
Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür?
 A.  Fan müşiri
 B.   Termostat
 C.   Fan sigortası
 D.  

Klima kompresoru
 
Tüm Hakları Saklıdır. Alpay Sürücü Kursları

  


 Tel : +90 226 811 07 07
 Faks : +90 226 811 23 24
 E-mail : info @ alpaysurucukursu.com.tr
 Adres : Rüstempaşa Mah. Gazi Paşa Cad. Hürriyet Sok. No:3 Merkez / Yalova / Türkiye
Yalova Sürücü Kursu - Yalova Motosiklet Eğitimi ve Fiyatları - YALOVA DA Kİ SÜRÜCÜ KURSU FİYATLARI - Yalova Ehliyet Fiyatları - Yalova Ehliyet Kursları - Yalova Motosiklet Eğitimleri - Yalova Sürücü Kursları - Yalova da A2 Motor Ehliyeti - Yalova da özel direksiyon dersi - Yalova da Ehliyetin adresi Alpay Sürücü Kursu - Yalova Ehliyet Kursu Fiyatları - Yalova da ki Sürücü Kursları - Google Tümceleri - Google Kelimeleri -
Ip: 3.236.222.124
Aktif Ziyaretçi: 1

Bugün Tekil: 74
Bugün Çoğul: 154

Toplam Tekil: 88014
Toplam Çoğul: 297876